Sviatok Premenenia Pána

Na sviatok Premenenia Pána na hore Tábor uviedol protosynkel Košickej eparchie stav. mitr. Vladimír Tomko do funkcie duchovného správcu farnosti Hačava jeromonacha Pimena. Spolu s ním bol veriacim predstavený aj jeho pomocník a splobrat jeromonach Kassián.

Obidvaja mnísi budú viesť nielen mníšsky život podľa tradície východných mníchov, ale budú sa starať aj o spásu duší veriacich a ich duchovné potreby v obci Hačava a jej filiálkach, medzi ktoré patri aj mesto Rožňava.