Farnosť Hačava

Jeho Preosvietenosť Milan, košický eparchiálny biskup, svojim dekrétom č. 701/2016 zo dňa 26.06.2016 rozhodol o novom usporiadaní farnosti Hačava (vyznačené hnedou farbou) a pričlenil k nej tieto obce:

FarnostHacava

Obec Počet obyvateľov Počet gréckokatolíkov
• HAČAVA 228 181
• Betliar 931 7
• Brdárka 79 1
• Čierna Lehota 666 10
• Čučma 652 4
• Dedinky 291 2
• Dobšiná 5 702 32
• Dobšinská Maša, časť Dedinky
• Gemerská Poloma 2 056 17
• Gočaltovo 251 2
• Gočovo 387 0
• Háj 290 8
• Hanková 64 0
• Henckovce 470 3
• Honce 380 1
• Kobeliarovo 458 2
• Koceľovce 257 3
• Kunová Teplica 6550 2
• Markuška 168 8
• Nižná Slaná 1 210 27
• Ochtiná 553 3
• Pača 635 10
• Petrovo 105 1
• Rakovnica 612 3
• Rejdová 766 28
• Rochovce 338 0
• Roštár 553 0
• Rozložná 191 0
• Rožňava 19 706 201
• Rožňavské Bystré 619 6
• Slavoška 131 2
• Slavošovce 1 967 12
• Stratená 131 3
• Štítnik 1 544 8
• Vlachovo 866 2
• Vyšná Slaná 510 3