O nás

Dňom 1. augusta 2016 určil košický eparchiálny biskup, Jeho Preosvietenosť Milan, za duchovného správcu farnosti Hačava jeromonacha Pimena.

 Oficiálne uvedenie do úradu vykonal na sviatok Premenenia Pána 6.8.2016 protosynkel košickej eparchie stav. mitr. Vladimír Tomko, ktorý isté obdobie sám zabezpečoval duchovnú službu v tejto farnosti.

Spolu s o.Pimenom prišiel do farnosti – monastiera aj jeromonach  Kassiána, ako jeho pomocníkom a spolumních.

“Títo dvaja otcovia duchovní” povedal o. Vladimír “sa dobrovoľne rozhodli slúžiť cirkvi ako mnísi podľa východnej tradície. Hačava im má poskytnúť miesto na modlitbu a službu pre spásu zvereného ľudu”.

Z rozhodnutia vladyku Milana bol o.Kassián k 1. augustu 2017 preložený do farnosti Košice – Staré mesto, aby tam pôsobil ako farský vikár (kaplán).