Domov

Drahí návštevníci,

na týchto stránkach Vám prinášame informácie zo života gréckokatolíckej farnosti Hačava. Farnosť patrí do jurisdikcie Košickej gréckokatolíckej eparchie.

Stránky by mali byť verným obrazom života cirkvi v tejto malebnej dedinke, ktorá leží vo východnej časti Slovenského krasu medzi Jasovskou planinou a Zádielskou planinou v Hájskej doline v nadmorskej výške 580-1186 m v chotári (660 m v strede obce)

Obyvatelia obce sú rusínskeho pôvodu.

V obci je barokovo-klasicistická cerkev z 2. polovice 18. storočia s ikonostasom. Pôvodná, drevená cerkev zhorela začiatkom 18. storočia.