Domov

XPICTOC BOCKPECE!

Drahí návštevníci,

na týchto stránkach Vám prinášame informácie zo života gréckokatolíckej farnosti Hačava. Farnosť patrí do jurisdikcie Košickej gréckokatolíckej eparchie.

Stránky by mali byť verným obrazom života cirkvi v tejto malebnej dedinke, ktorá leží vo východnej časti Slovenského krasu medzi Jasovskou planinou a Zádielskou planinou v Hájskej doline v nadmorskej výške 580-1186 m v chotári (660 m v strede obce)

Obyvatelia obce sú rusínskeho pôvodu.

V obci je barokovo-klasicistická cerkev z 2. polovice 18. storočia s ikonostasom. Pôvodná, drevená cerkev zhorela začiatkom 18. storočia.